krabica na pizzu s univerzálnou potlačou 520x520x45 Zväčšiť

krabica na pizzu s potlačou 520x520x45

Nový produkt

Prevedenie pizza krabíc je bielo-hnedá, sú vyrobené z trojvrstvovej lepenky. Pizza krabice sú dodávané v rôznych veľkostiach v skvelej cene priamo od výrobcu. Minimálna objednávka je 100 ks. 

Krabice na pizzu vyhovujú požiadavkám MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT ako materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu. 

0,62 € s DPH

62,40 € za 100 ks

Minimálne množstvo na kúpu tohoto produktu je 100

Množstevné zľavy

MnožstvoCenaUšetríte
500 0,56 € Až do 30,00 €
1000 0,50 € Až do 120,00 €

Príslušenstvo

Load Time275 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time66 ms
Queries114
Memory Peak Usage18.5 Mb
Included Files195 files - 3.88 Mb
PrestaShop Cache0.01 Mb
Global vars0.61 Mb
PrestaShop Version1.6.1.18
PHP Version5.6.40 (OK)
MySQL Version5.7.34-37-log (OK)
Memory Limit512M
Max Execution Time600s
Smarty Cacheenabled
Smarty Compilationnever recompile
 TimeCumulated TimeMemory UsageMemory Peak Usage
config 59 ms 59 ms 7.65 Mb 7.80 Mb
__construct 0 ms 59 ms - Mb 7.80 Mb
init 49 ms 108 ms 5.12 Mb 13.01 Mb
checkAccess 0 ms 108 ms - Mb 13.01 Mb
setMedia 2 ms 110 ms 0.07 Mb 13.08 Mb
postProcess 0 ms 110 ms - Mb 13.08 Mb
initHeader 0 ms 110 ms - Mb 13.08 Mb
initContent 105 ms 215 ms 4.54 Mb 17.50 Mb
initFooter 23 ms 238 ms 0.56 Mb 18.03 Mb
display 36 ms 275 ms 0.44 Mb 18.54 Mb
Hook Time Memory Usage
hookfooter 30 ms 0.25 Mb
__construct 20 ms 3.25 Mb
hooktop 10 ms 0.25 Mb
hookdisplayHeader 10 ms 0.25 Mb
hookHeader 10 ms - Mb
hookdisplayTopColumn - ms - Mb
hookdisplayNav - ms - Mb
hookdisplayFooter - ms 0.25 Mb
hookdisplayRightColumnProduct - ms - Mb
hookdisplayTop - ms - Mb
hookactionProductOutOfStock - ms - Mb
11 hooks 80 ms 4.25 Mb
Module Time Memory Usage
blocksearch 20 ms - Mb
blocklayered 10 ms 1.25 Mb
blockcontactinfos 10 ms - Mb
statsdata 10 ms 0.25 Mb
sekeywords 10 ms 0.25 Mb
socialsharing 10 ms 0.25 Mb
blockcategories 10 ms 0.25 Mb
homeslider - ms - Mb
blockviewed - ms - Mb
blockuserinfo - ms 0.25 Mb
homefeatured - ms 0.25 Mb
blocktopmenu - ms - Mb
themeconfigurator - ms 0.25 Mb
blockcart - ms 0.25 Mb
pagesnotfound - ms - Mb
mailalerts - ms - Mb
blocktags - ms - Mb
blocksupplier - ms 0.25 Mb
blockmyaccount - ms - Mb
blockmanufacturer - ms 0.25 Mb
blocklanguages - ms 0.25 Mb
blockcontact - ms - Mb
blockmyaccountfooter - ms - Mb
blocknewproducts - ms - Mb
blockstore - ms - Mb
blockspecials - ms - Mb
blockbestsellers - ms - Mb
blockpaymentlogo - ms 0.25 Mb
blockcms - ms - Mb
29 modules 80 ms 4.25 Mb

Stopwatch SQL - 114 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "displayPayment" AND h.`name` != "displayPaymentEU") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.`id_shop` = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
3.9 621 Yes Yes /classes/Hook.php:355
SELECT SQL_NO_CACHE ag.`id_attribute_group`, ag.`is_color_group`, agl.`name` AS group_name, agl.`public_name` AS public_group_name,
a.`id_attribute`, al.`name` AS attribute_name, a.`color` AS attribute_color, product_attribute_shop.`id_product_attribute`,
IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, product_attribute_shop.`price`, product_attribute_shop.`ecotax`, product_attribute_shop.`weight`,
product_attribute_shop.`default_on`, pa.`reference`, product_attribute_shop.`unit_price_impact`,
product_attribute_shop.`minimal_quantity`, product_attribute_shop.`available_date`, ag.`group_type`
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = pa.id_product AND stock.id_product_attribute = IFNULL(`pa`.id_product_attribute, 0) AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac ON (pac.`id_product_attribute` = pa.`id_product_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON (a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON (ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`)
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group`)
INNER JOIN ps_attribute_shop attribute_shop
ON (attribute_shop.id_attribute = a.id_attribute AND attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 24
AND al.`id_lang` = 2
AND agl.`id_lang` = 2
GROUP BY id_attribute_group, id_product_attribute
ORDER BY ag.`position` ASC, a.`position` ASC, agl.`name` ASC
1.9 12 Yes Yes /classes/Product.php:3513
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
1.9 1260 /classes/Configuration.php:148
SELECT SQL_NO_CACHE p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`link_rewrite`,
pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, pl.`available_now`, pl.`available_later`,
image_shop.`id_image` id_image, il.`legend`, m.`name` as manufacturer_name, cl.`name` AS category_default, IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute, 0) id_product_attribute,
DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
"2022-07-03 00:00:00",
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0 AS new
FROM `ps_accessory`
LEFT JOIN `ps_product` p ON p.`id_product` = `id_product_2`
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` product_attribute_shop
ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl ON (
p.`id_product` = pl.`id_product`
AND pl.`id_lang` = 2 AND pl.id_shop = 1 
)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (
product_shop.`id_category_default` = cl.`id_category`
AND cl.`id_lang` = 2 AND cl.id_shop = 1 
)
LEFT JOIN `ps_image_shop` image_shop
ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 2)
LEFT JOIN `ps_manufacturer` m ON (p.`id_manufacturer`= m.`id_manufacturer`)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = p.id_product AND stock.id_product_attribute = 0 AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
WHERE `id_product_1` = 24 AND product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` != 'none'
GROUP BY product_shop.id_product
1.8 1 Yes Yes /classes/Product.php:3598
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 25
ORDER BY f.position ASC
1.6 1 Yes /classes/Product.php:4454
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 37) LIMIT 1
1.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE h.id_hook, h.name as h_name, title, description, h.position, live_edit, hm.position as hm_position, m.id_module, m.name, active
FROM `ps_hook_module` hm
STRAIGHT_JOIN `ps_hook` h ON (h.id_hook = hm.id_hook AND hm.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN `ps_module` as m ON (m.id_module = hm.id_module)
ORDER BY hm.position
1.4 266 /classes/Hook.php:236
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 2)
WHERE i.`id_product` = 24
ORDER BY `position`
1.4 1 Yes /classes/Product.php:2723
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='190a0523123463a16459895d01e08e95' AND cache_id="blockcms|2|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
1.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `name`, `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`, `description_short`
FROM `ps_product` p
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl ON (pl.`id_product` = p.`id_product` AND pl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
WHERE pl.id_lang = 2
AND pl.id_product = 24
AND product_shop.active = 1 LIMIT 1
1.2 1 /classes/Meta.php:259
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
1.2 38 Yes /classes/Dispatcher.php:452
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
1.1 1 Yes /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'www.obalytrade.sk' OR su.domain_ssl = 'www.obalytrade.sk')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
1.1 1 Yes /classes/shop/Shop.php:334
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '0')
1.1 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
1.1 1 /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1 0 /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE `id_guest`
FROM `ps_connections`
WHERE `id_guest` = 1712942
AND `date_add` > '2022-07-03 22:08:00'
AND id_shop IN (1) 
ORDER BY `date_add` DESC LIMIT 1
1 1 Yes /classes/Connection.php:138
SELECT SQL_NO_CACHE ctg.`id_group`
FROM `ps_category_product` cp
INNER JOIN `ps_category_group` ctg ON (ctg.`id_category` = cp.`id_category`)
WHERE cp.`id_product` = 24 AND ctg.`id_group` = 1 LIMIT 1
0.9 3 /classes/Product.php:4917
SELECT SQL_NO_CACHE tr.*
FROM `ps_tax_rule` tr
JOIN `ps_tax_rules_group` trg ON (tr.`id_tax_rules_group` = trg.`id_tax_rules_group`)
WHERE trg.`active` = 1
AND tr.`id_country` = 37
AND tr.`id_tax_rules_group` = 1
AND tr.`id_state` IN (0, 0)
AND ('0' BETWEEN tr.`zipcode_from` AND tr.`zipcode_to`
OR (tr.`zipcode_to` = 0 AND tr.`zipcode_from` IN(0, '0')))
ORDER BY tr.`zipcode_from` DESC, tr.`zipcode_to` DESC, tr.`id_state` DESC, tr.`id_country` DESC
0.8 1 Yes /classes/tax/TaxRulesTaxManager.php:109
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='6f314282be143ddd8f4013371b42f3ec' AND cache_id="blockmyaccountfooter|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.8 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE t.`id_lang`, t.`name`
FROM ps_tag t
LEFT JOIN ps_product_tag pt ON (pt.id_tag = t.id_tag)
WHERE pt.`id_product`=24
0.8 1 /classes/Tag.php:205
SELECT SQL_NO_CACHE id_required_field, object_name, field_name
FROM ps_required_field
0.8 1 /classes/ObjectModel.php:1376
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
0.8 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(left_column, default_left_column) as left_column, IFNULL(right_column, default_right_column) as right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON (t.id_theme = tm.id_theme)
LEFT JOIN ps_meta m ON (m.id_meta = tm.id_meta)
WHERE t.id_theme =1 AND m.page = "product" LIMIT 1
0.8 1 /classes/Theme.php:275
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 2) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.7 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias`
0.7 86 /classes/Hook.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.id_lang, cl.name, cl.description, cl.link_rewrite, cl.meta_title, cl.meta_keywords, cl.meta_description
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND `id_lang` = 2 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON (cg.`id_category` = c.`id_category`)
WHERE `id_parent` = 2
AND `active` = 1
AND cg.`id_group` =1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY `level_depth` ASC, category_shop.`position` ASC
0.7 16 Yes Yes /classes/Category.php:658
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
0.7 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('1712942', '24', '65935569', '', '1', '1', '2022-07-03 22:38:38')
0.7 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.id_product = 24 LIMIT 1
0.7 1 /classes/Product.php:752
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` IN (0, 24) AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.7 3 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
SELECT SQL_NO_CACHE `id_product_download`
FROM `ps_product_download`
WHERE `id_product` = 24
AND `active` = 1
ORDER BY `id_product_download` DESC LIMIT 1
0.7 0 /classes/ProductDownload.php:184
SELECT SQL_NO_CACHE *,
( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` IN (0, 24) AND `id_customer` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
ORDER BY `from_quantity` ASC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC
0.6 3 Yes /classes/SpecificPrice.php:419
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_themeconfigurator`
WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 2
AND hook = 'footer' AND active = 1
ORDER BY item_order ASC
0.6 14 Yes /modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php:376
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` c
INNER JOIN ps_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 AND c.`active` = 1 ORDER BY `name` ASC
0.6 1 Yes /classes/Currency.php:231
SELECT SQL_NO_CACHE id_page_type
FROM ps_page_type
WHERE name = 'product' LIMIT 1
0.6 1 /classes/Page.php:97
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.6 5 /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT `id_product`) FROM `ps_specific_price` WHERE `id_product` != 0 LIMIT 1
0.6 25 /classes/SpecificPrice.php:230
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group_lang`
WHERE `id_group` = 1
0.6 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 24) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.6 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE `id_page`
FROM `ps_page`
WHERE `id_page_type` = 3 AND `id_object` = 24 LIMIT 1
0.6 1 /classes/Page.php:77
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT la.`id_attribute`, la.`url_name` as `attribute`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pac.`id_product_attribute` = pa.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_layered_indexable_attribute_lang_value` la
ON (la.`id_attribute` = a.`id_attribute` AND la.`id_lang` = 2)
WHERE la.`url_name` IS NOT NULL AND la.`url_name` != ''
AND pa.`id_product` = 24
0.6 2 /classes/Product.php:5620
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_category, cl.name, cl.link_rewrite
FROM ps_category c
LEFT JOIN ps_category_lang cl ON (cl.id_category = c.id_category AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE c.nleft <= 2
AND c.nright >= 25
AND c.nleft >= 2
AND c.nright <= 25
AND cl.id_lang = 2
AND c.active = 1
AND c.level_depth > 1
ORDER BY c.level_depth ASC
0.6 1 Yes /classes/Tools.php:1306
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='79cbbc7599d149fe47fcc4196e155e8a' AND cache_id="blockcontactinfos|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.6 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_tax` a
WHERE (a.`id_tax` = 1) LIMIT 1
0.5 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `name` FROM `ps_supplier` WHERE `id_supplier` = 0 LIMIT 1
0.5 0 /classes/Supplier.php:192
SELECT SQL_NO_CACHE `name`
FROM `ps_manufacturer`
WHERE `id_manufacturer` = 0
AND `active` = 1 LIMIT 1
0.5 0 /classes/Manufacturer.php:248
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_image_type`
0.5 9 /classes/ImageType.php:143
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE pl.`id_lang`, pl.`link_rewrite`, p.`ean13`, cl.`link_rewrite` AS category_rewrite
FROM `ps_product` p
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_lang` l ON (pl.`id_lang` = l.`id_lang`)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (cl.`id_category` = product_shop.`id_category_default` AND cl.`id_lang` = pl.`id_lang` AND cl.id_shop = 1 )
WHERE p.`id_product` = 24
AND l.`active` = 1
0.5 1 /classes/Product.php:5015
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` = 0 AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.5 1 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='3c6d7405f443c40607202c928e57fed9' AND cache_id="socialsharing_header|24|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_tax_lang`
WHERE `id_tax` = 1
0.5 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.5 69 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE cl.`link_rewrite`
FROM `ps_category_lang` cl
WHERE `id_lang` = 2
AND cl.id_shop = 1 
AND cl.`id_category` = 2 LIMIT 1
0.5 1 /classes/Category.php:1054
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.5 1 /classes/shop/Shop.php:203
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 24
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.5 1 /classes/SpecificPrice.php:198
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 24)
0.5 1 /classes/Product.php:2998
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 24) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 24) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 2
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.4 16 Yes Yes /classes/Category.php:859
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE `to` BETWEEN '2022-07-03 00:00:00' AND '2022-07-03 23:59:59' LIMIT 1
0.4 1 /classes/SpecificPrice.php:306
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 25) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 24 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.4 0 /classes/GroupReduction.php:149
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT a.`id_attribute`, a.`id_attribute_group`, al.`name` as `attribute`, agl.`name` as `group`
FROM `ps_attribute` a
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al
ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 2)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl
ON (a.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group` AND agl.`id_lang` = 2)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac
ON (a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_product_attribute` pa
ON (pac.`id_product_attribute` = pa.`id_product_attribute`)
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
INNER JOIN ps_attribute_shop attribute_shop
ON (attribute_shop.id_attribute = pac.id_attribute AND attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 24
0.4 2 /classes/Product.php:5677
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.4 1 /classes/Language.php:894
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 24
ORDER BY f.position ASC
0.4 1 Yes /classes/Product.php:4454
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
0.4 1 /classes/Currency.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='11ace31c2a532335ec5e457cb91b361f' AND cache_id="blocksearch-top|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE tr.*
FROM `ps_tax_rule` tr
JOIN `ps_tax_rules_group` trg ON (tr.`id_tax_rules_group` = trg.`id_tax_rules_group`)
WHERE trg.`active` = 1
AND tr.`id_country` = 37
AND tr.`id_tax_rules_group` = 0
AND tr.`id_state` IN (0, 0)
AND ('0' BETWEEN tr.`zipcode_from` AND tr.`zipcode_to`
OR (tr.`zipcode_to` = 0 AND tr.`zipcode_from` IN(0, '0')))
ORDER BY tr.`zipcode_from` DESC, tr.`zipcode_to` DESC, tr.`id_state` DESC, tr.`id_country` DESC
0.3 0 /classes/tax/TaxRulesTaxManager.php:109
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='a4c6d682934707240ca7cb53d2cae029' AND cache_id="blocktopmenu|1|1|37|product|24" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'large_default' LIMIT 1
0.3 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='e9a741b07545ac67af00eaa123498c8a' AND cache_id="blockcontact|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, IF(language_code = 'en-us', 0, LENGTH(language_code)) as found
FROM `ps_lang`
WHERE LEFT(`language_code`,2) = 'en'
ORDER BY found ASC LIMIT 1
0.3 1 Yes /classes/Language.php:719
SELECT SQL_NO_CACHE product_attribute_shop.id_product_attribute
FROM ps_product_attribute pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.id_product = 25 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Product.php:752
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 25)
0.3 1 /classes/Product.php:2998
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE `from` BETWEEN '2022-07-03 00:00:00' AND '2022-07-03 23:59:59' LIMIT 1
0.3 1 /classes/SpecificPrice.php:302
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='0393f0cd38acf2061081266cd79f328f' AND cache_id="socialsharing|24|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='b2642428bb9d567815571d1bed234259' AND cache_id="blockcategories|1|1|37|2|1" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "blockcategories" LIMIT 1
0.3 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT `id_product` FROM `ps_specific_price` WHERE `id_product` != 0
0.3 25 /classes/SpecificPrice.php:238
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Country.php:174
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.3 1 /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product_lang`
WHERE `id_product` = 24 AND `id_shop` = 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE p.id_product
FROM `ps_product` p
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
WHERE p.id_product = 24
AND DATEDIFF(
product_shop.`date_add`,
DATE_SUB(
"2022-07-03 00:00:00",
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0
0.3 0 /classes/Product.php:1278
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 2) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 24
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Product.php:2743
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE out_of_stock
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 24) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.3 1 /classes/stock/StockAvailable.php:672
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='template' LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:142
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "blocklayered" LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE depends_on_stock
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 24) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.2 1 /classes/stock/StockAvailable.php:648
SELECT SQL_NO_CACHE nleft, nright, level_depth
FROM ps_category
WHERE id_category = 2 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Category.php:1477
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Country.php:174
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 25
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.2 1 /classes/SpecificPrice.php:198
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 24
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'medium_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 24 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Product.php:5033
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 11 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 25) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.2 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 2
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'home_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_group`
WHERE `id_group` = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Group.php:133
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_category_shop`
WHERE `id_category` = 2
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'cart_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 25 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Product.php:5033
SELECT SQL_NO_CACHE cl.`link_rewrite`
FROM `ps_category_lang` cl
WHERE `id_lang` = 0
AND cl.id_shop = 1 
AND cl.`id_category` = 2 LIMIT 1
0.2 0 /classes/Category.php:1054
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 25 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.2 0 /classes/GroupReduction.php:149
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 7 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_group_shop`
WHERE `id_group` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459

Doubles

2
				SELECT tr.*
				FROM `ps_tax_rule` tr
				JOIN `ps_tax_rules_group` trg ON (tr.`id_tax_rules_group` = trg.`id_tax_rules_group`)
				WHERE trg.`active` = XX
				AND tr.`id_country` = XX
				AND tr.`id_tax_rules_group` = XX
				AND tr.`id_state` IN (XX, XX)
				AND ('XX' BETWEEN tr.`zipcode_from` AND tr.`zipcode_to`
					OR (tr.`zipcode_to` = XX AND tr.`zipcode_from` IN(XX, 'XX')))
				ORDER BY tr.`zipcode_from` DESC, tr.`zipcode_to` DESC, tr.`id_state` DESC, tr.`id_country` DESC
2
			SELECT cl.`link_rewrite`
			FROM `ps_category_lang` cl
			WHERE `id_lang` = XX
			 AND cl.id_shop = XX 
			AND cl.`id_category` = XX LIMIT XX
2
SELECT `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = XX AND `id_shop` = XX LIMIT XX
2
			SELECT `id_country`
			FROM `ps_country`
			WHERE `iso_code` = 'US' AND active = XX LIMIT XX
2
SELECT product_attribute_shop.id_product_attribute
				FROM ps_product_attribute pa
				 INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
		ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = XX)
				WHERE pa.id_product = XX LIMIT XX
2
				SELECT `priority`, `id_specific_price_priority`
				FROM `ps_specific_price_priority`
				WHERE `id_product` = XX
				ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT XX
2
SELECT SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = XX) AND (id_product_attribute = XX) AND (id_shop = XX) AND (id_shop_group = XX) LIMIT XX
2
			SELECT `reduction`
			FROM `ps_product_group_reduction_cache`
			WHERE `id_product` = XX AND `id_group` = XX LIMIT XX
2
							SELECT `id_tax_rules_group`
							FROM `ps_product_shop`
							WHERE `id_product` = XX AND id_shop=XX LIMIT XX
2
SELECT product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,XX) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = XX)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = XX)
WHERE (p.`id_product` = XX)
2
				SELECT name, value, pf.id_feature
				FROM ps_feature_product pf
				LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = XX)
				LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = XX)
				LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = XX)
				 INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
		ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = XX)
				WHERE pf.id_product = XX
				ORDER BY f.position ASC
2
SELECT *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = XX
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_product` = XX) AND (b.`id_shop` = XX) LIMIT XX

Tables stress

12 product_shop
9 smarty_lazy_cache
9 product
8 category_lang
8 product_attribute_shop
7 specific_price
6 product_lang
6 stock_available
5 category_shop
5 image_type
5 category
5 module_shop
5 product_attribute
5 lang
5 module
4 shop
4 shop_url
4 currency_shop
4 hook
4 lang_shop
3 image_shop
3 country
3 product_attribute_combination
3 attribute
3 theme
3 currency
2 feature_value_lang
2 category_group
2 feature_shop
2 feature
2 feature_product
2 image_lang
2 product_group_reduction_cache
2 attribute_lang
2 attribute_shop
2 image
2 feature_lang
2 attribute_group_lang
2 smarty_last_flush
2 specific_price_priority
2 configuration
2 shop_group
2 group_shop
2 meta
2 hook_module
2 hook_alias
2 manufacturer
2 group
2 tax_rules_group
2 tax_rule
1 country_shop
1 product_tag
1 tax_lang
1 country_lang
1 module_group
1 connections
1 themeconfigurator
1 page
1 page_type
1 accessory
1 required_field
1 category_product
1 group_lang
1 configuration_lang
1 product_download
1 hook_module_exceptions
1 tax
1 tag
1 supplier
1 meta_lang
1 theme_meta
1 attribute_group
1 layered_indexable_attribute_lang_value

ObjectModel instances

NameInstancesSource
Address 6 /classes/Product.php [492]
/classes/Product.php [5049]
/classes/Product.php [2937]
/controllers/front/ProductController.php [314]
/controllers/front/ProductController.php [355]
/classes/Product.php [4404]
Product 6 /classes/Link.php [104]
/controllers/front/ProductController.php [85]
/modules/blockviewed/blockviewed.php [158]
/classes/Link.php [104]
/classes/Link.php [104]
/classes/Link.php [104]
Currency 3 /classes/Tools.php [615]
/classes/Tools.php [825]
/classes/Tools.php [825]
Language 2 /config/config.inc.php [195]
/classes/Tools.php [498]
Country 2 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/FrontController.php [279]
Connection 1 /modules/statsdata/statsdata.php [142]
Tax 1 /classes/tax/TaxRulesTaxManager.php [115]
Category 1 /controllers/front/ProductController.php [158]
Guest 1 /modules/statsdata/statsdata.php [104]
Manufacturer 1 /controllers/front/ProductController.php [268]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [348]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [518]
Customer 1 /config/config.inc.php [221]
Shop 1 /config/config.inc.php [114]
Group 1 /classes/Cart.php [184]

Included Files

#Filename
1/index.php
2/config/config.inc.php
3/config/defines.inc.php
4/config/settings.inc.php
5/config/autoload.php
6/config/alias.php
7/classes/PrestaShopAutoload.php
8/cache/class_index.php
9/config/bootstrap.php
10/Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11/Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12/Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13/classes/controller/Controller.php
14/classes/ObjectModel.php
15/Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16/classes/db/Db.php
17/classes/Tools.php
18/classes/Context.php
19/classes/shop/Shop.php
20/classes/db/DbPDO.php
21/classes/Configuration.php
22/classes/Validate.php
23/classes/cache/Cache.php
24/Adapter/Adapter_EntityMapper.php
25/classes/db/DbQuery.php
26/classes/Theme.php
27/config/defines_uri.inc.php
28/tools/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php
29/classes/Language.php
30/classes/Country.php
31/classes/PrestaShopCollection.php
32/classes/shop/ShopGroup.php
33/classes/Cookie.php
34/classes/Rijndael.php
35/config/smarty.config.inc.php
36/tools/smarty/Smarty.class.php
37/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
38/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
39/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
40/tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
41/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
42/tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
43/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
44/classes/SmartyCustom.php
45/config/smartyfront.config.inc.php
46/classes/Customer.php
47/classes/Group.php
48/classes/Link.php
49/classes/shop/ShopUrl.php
50/classes/Dispatcher.php
51/classes/Hook.php
52/tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
53/config/db_slave_server.inc.php
54/controllers/front/ProductController.php
55/classes/controller/FrontController.php
56/themes/default-bootstrap/lang/sk.php
57/classes/Currency.php
58/classes/Cart.php
59/classes/CartRule.php
60/classes/Meta.php
61/classes/Product.php
62/classes/webservice/WebserviceRequest.php
63/classes/Category.php
64/classes/Manufacturer.php
65/classes/Supplier.php
66/classes/Address.php
67/classes/tax/TaxManagerFactory.php
68/classes/tax/TaxRulesTaxManager.php
69/classes/tax/TaxManagerInterface.php
70/Adapter/Adapter_Configuration.php
71/Core/Business/Core_Business_ConfigurationInterface.php
72/classes/tax/Tax.php
73/classes/tax/TaxCalculator.php
74/classes/Combination.php
75/classes/SpecificPrice.php
76/classes/GroupReduction.php
77/classes/Tag.php
78/classes/stock/StockAvailable.php
79/classes/module/Module.php
80/classes/Media.php
81/modules/socialsharing/socialsharing.php
82/classes/Translate.php
83/modules/socialsharing/translations/sk.php
84/cache/smarty/cache/socialsharing_header/24/1/1/37/a4/39/cf/a439cfd046b4b6d1843d9f40af0f779b57e2277a.socialsharing_header.tpl.php
85/modules/blockbestsellers/blockbestsellers.php
86/modules/blockbestsellers/translations/sk.php
87/modules/blockcart/blockcart.php
88/modules/blockcart/translations/sk.php
89/modules/blockcategories/blockcategories.php
90/modules/blockcategories/translations/sk.php
91/modules/blocklanguages/blocklanguages.php
92/modules/blocklanguages/translations/sk.php
93/modules/blocklayered/blocklayered.php
94/modules/blocklayered/translations/sk.php
95/modules/blockcms/blockcms.php
96/modules/blockcms/BlockCMSModel.php
97/modules/blockcms/translations/sk.php
98/modules/blockcontact/blockcontact.php
99/modules/blockcontact/translations/sk.php
100/modules/blockcontactinfos/blockcontactinfos.php
101/modules/blockcontactinfos/translations/sk.php
102/modules/blockmanufacturer/blockmanufacturer.php
103/modules/blockmanufacturer/translations/sk.php
104/modules/blockmyaccount/blockmyaccount.php
105/modules/blockmyaccount/translations/sk.php
106/modules/blockmyaccountfooter/blockmyaccountfooter.php
107/modules/blockmyaccountfooter/translations/sk.php
108/modules/blocknewproducts/blocknewproducts.php
109/modules/blocknewproducts/translations/sk.php
110/modules/blockpaymentlogo/blockpaymentlogo.php
111/modules/blockpaymentlogo/translations/sk.php
112/modules/blocksearch/blocksearch.php
113/modules/blocksearch/translations/sk.php
114/modules/blockspecials/blockspecials.php
115/modules/blockspecials/translations/sk.php
116/modules/blockstore/blockstore.php
117/modules/blockstore/translations/sk.php
118/modules/blocksupplier/blocksupplier.php
119/modules/blocksupplier/translations/sk.php
120/modules/blocktags/blocktags.php
121/modules/blocktags/translations/sk.php
122/modules/blocktopmenu/blocktopmenu.php
123/modules/blocktopmenu/menutoplinks.class.php
124/modules/blocktopmenu/translations/sk.php
125/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.php
126/modules/blockuserinfo/translations/sk.php
127/modules/blockviewed/blockviewed.php
128/modules/blockviewed/translations/sk.php
129/modules/homeslider/homeslider.php
130/modules/homeslider/HomeSlide.php
131/modules/homeslider/translations/sk.php
132/modules/homefeatured/homefeatured.php
133/modules/homefeatured/translations/sk.php
134/modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php
135/modules/themeconfigurator/translations/sk.php
136/modules/mailalerts/mailalerts.php
137/modules/mailalerts/MailAlert.php
138/modules/mailalerts/translations/sk.php
139/cache/smarty/cache/blocksearch_top/1/1/37/81/1e/48/811e480a31ab298483468341b0852f9f7b11d8a3.blocksearch-top.tpl.php
140/Adapter/Adapter_AddressFactory.php
141/Adapter/Adapter_ProductPriceCalculator.php
142/classes/Customization.php
143/cache/smarty/compile/2b/ba/01/2bba0198e9b9deab341777adb43904516884f537.file.blockcart.tpl.php
144/tools/smarty/plugins/modifier.replace.php
145/tools/smarty/plugins/function.counter.php
146/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_filter_handler.php
147/tools/minify_html/minify_html.class.php
148/cache/smarty/cache/blocktopmenu/1/1/37/product/24/f8/e2/82/f8e2827ed05efeaa55e81bc38ffdb9771b306830.blocktopmenu.tpl.php
149/cache/smarty/compile/19/e4/a3/19e4a3a885c41b15e15b9c8785a5d337fb98525c.file.blockuserinfo.tpl.php
150/modules/pagesnotfound/pagesnotfound.php
151/modules/pagesnotfound/translations/sk.php
152/modules/sekeywords/sekeywords.php
153/classes/module/ModuleGraph.php
154/modules/sekeywords/translations/sk.php
155/classes/Pack.php
156/classes/ProductDownload.php
157/classes/ImageType.php
158/classes/Image.php
159/classes/Feature.php
160/cache/smarty/cache/socialsharing/24/1/1/37/b7/fe/1a/b7fe1ae6675cef7775af61049403e7e3e16115a3.socialsharing.tpl.php
161/cache/smarty/compile/ca/53/17/ca531711308a6849800026f2e834a9ec06caf6e2.file.product.tpl.php
162/cache/smarty/cache/blockcategories/1/1/37/2/1/f9/be/da/f9bedaa162dc37b46a3f25b33f02758c8ec7123c.blockcategories_footer.tpl.php
163/cache/smarty/cache/blockcms/2/1/1/37/86/0b/ea/860beae00d2c460f46a5bf55a7b249c81d1aa88c.blockcms.tpl.php
164/cache/smarty/cache/blockmyaccountfooter/1/1/37/ff/84/14/ff841468ba36d060f362031b57015dcdd3b611bb.blockmyaccountfooter.tpl.php
165/cache/smarty/cache/blockcontactinfos/1/1/37/56/d5/bb/56d5bba249440bcf33d7eda84f84396c2035ef05.blockcontactinfos.tpl.php
166/modules/statsdata/statsdata.php
167/modules/statsdata/translations/sk.php
168/classes/Guest.php
169/classes/Connection.php
170/classes/Page.php
171/classes/ConnectionsSource.php
172/cache/smarty/compile/ed/f1/4b/edf14bf36e7308c5f3410c0866a18fba2a815e7c.file.hook.tpl.php
173/cache/smarty/compile/b6/75/20/b67520a8d0801cf94e4f4a2fc945333a7600cecd.file.product.tpl.php
174/tools/smarty/plugins/modifier.date_format.php
175/tools/smarty/plugins/function.math.php
176/tools/smarty/plugins/function.cycle.php
177/cache/smarty/compile/2f/b4/3f/2fb43fd5b819156c6a0944ac0ab250a2dcb2102e.file.errors.tpl.php
178/tools/smarty/plugins/shared.make_timestamp.php
179/cache/smarty/compile/6f/35/cc/6f35cc172be89a686e04379aa619cc0623a5a420.file.layout.tpl.php
180/cache/smarty/compile/e7/02/47/e702477c4ca6bc488bb836b5ea7f395fcc9af411.file.header.tpl.php
181/tools/smarty/plugins/function.implode.php
182/cache/smarty/compile/85/64/6f/85646fa56952bdf8e06c00d42801075d13fee07f.file.nav.tpl.php
183/cache/smarty/compile/54/3e/15/543e15ad113e8fd43b029a1598a2ebb9036dd4a2.file.blocklanguages.tpl.php
184/tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php
185/cache/smarty/cache/blockcontact/1/1/37/a0/89/81/a0898194ebc7ab7e60d379d06d7ef85125596a74.nav.tpl.php
186/cache/smarty/compile/25/a6/77/25a677dc41fa72e732aaf24b992614a32fe1c2fc.file.breadcrumb.tpl.php
187/cache/smarty/compile/1a/85/ed/1a85ed9bdf513aa164c7796cd32c9ca1db0a76b7.file.footer.tpl.php
188/cache/smarty/compile/59/32/d0/5932d0487f5a7c3498144760a2ac3d3a944b5e68.file.global.tpl.php
189/cache/smarty/compile/5c/4f/07/5c4f07f7437eb1ebb56045f96cb8dc026edc42ad.file.javascript.tpl.php
190/tools/smarty/plugins/shared.mb_str_replace.php
191/tools/js_minify/jsmin.php