S vlastnou potlačou 5 produkty

Zobraziť 1 - 5 z 5 položiek
 • 0,23 € Skladom

  Prevedenie pizza krabíc je bielo-hnedá, sú vyrobené z trojvrstvovej lepenky. Pizza krabice sú dodávané v rôznych veľkostiach v skvelej cene priamo od výrobcu. Krabice na pizzu vyhovujú požiadavkám MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT ako materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu.

  0,23 €
  Skladom
 • 0,20 € Skladom

  Prevedenie pizza krabíc je bielo-hnedá, sú vyrobené z trojvrstvovej lepenky. Pizza krabice sú dodávané v rôznych veľkostiach v skvelej cene priamo od výrobcu. Krabice na pizzu vyhovujú požiadavkám MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT ako materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu.

  0,20 €
  Skladom
 • 0,25 € Skladom

  Prevedenie pizza krabíc je bielo-hnedá, sú vyrobené z trojvrstvovej lepenky. Pizza krabice sú dodávané v rôznych veľkostiach v skvelej cene priamo od výrobcu. Krabice na pizzu vyhovujú požiadavkám MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT ako materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu.

  0,25 €
  Skladom
 • 0,26 € Skladom

  Prevedenie pizza krabíc je bielo-hnedá, sú vyrobené z trojvrstvovej lepenky. Pizza krabice sú dodávané v rôznych veľkostiach v skvelej cene priamo od výrobcu. Krabice na pizzu vyhovujú požiadavkám MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT ako materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu.

  0,26 €
  Skladom
 • 0,58 € Skladom

  Prevedenie pizza krabíc je bielo-hnedá, sú vyrobené z trojvrstvovej lepenky. Pizza krabice sú dodávané v rôznych veľkostiach v skvelej cene priamo od výrobcu. Krabice na pizzu vyhovujú požiadavkám MZ SR č. 15654-3/2007-ŠT ako materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 Európskeho parlamentu.

  0,58 €
  Skladom
Zobraziť 1 - 5 z 5 položiek
Load Time328 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time87 ms
Queries164
Memory Peak Usage19.1 Mb
Included Files195 files - 3.79 Mb
PrestaShop Cache- Mb
Global vars0.62 Mb
PrestaShop Version1.6.1.18
PHP Version5.6.40 (OK)
MySQL Version5.7.34-37-log (OK)
Memory Limit512M
Max Execution Time600s
Smarty Cacheenabled
Smarty Compilationnever recompile
 TimeCumulated TimeMemory UsageMemory Peak Usage
config 78 ms 78 ms 7.65 Mb 7.80 Mb
__construct 0 ms 78 ms - Mb 7.80 Mb
init 28 ms 106 ms 3.45 Mb 11.19 Mb
checkAccess 0 ms 106 ms - Mb 11.19 Mb
setMedia 3 ms 109 ms 0.14 Mb 11.34 Mb
postProcess 0 ms 109 ms - Mb 11.34 Mb
initHeader 0 ms 109 ms - Mb 11.34 Mb
initContent 166 ms 276 ms 6.46 Mb 17.92 Mb
initFooter 17 ms 293 ms 0.53 Mb 18.42 Mb
display 36 ms 328 ms 0.60 Mb 19.14 Mb
Hook Time Memory Usage
__construct 30 ms 3.75 Mb
hookleftcolumn 30 ms 0.75 Mb
hookHeader 10 ms - Mb
hookdisplayFooter - ms - Mb
hookdisplayNav - ms - Mb
hookdisplayTopColumn - ms - Mb
hookfooter - ms 0.25 Mb
hookdisplayLeftColumn - ms - Mb
hooktop - ms 0.25 Mb
hookdisplayTop - ms - Mb
hookdisplayHeader - ms - Mb
hookproductlistassign - ms - Mb
12 hooks 70 ms 5.00 Mb
Module Time Memory Usage
blocklayered 20 ms 1.25 Mb
blocknewproducts 10 ms 0.25 Mb
blockuserinfo 10 ms - Mb
blocktags 10 ms 0.25 Mb
blockspecials 10 ms 0.50 Mb
pagesnotfound 10 ms - Mb
blocktopmenu - ms - Mb
blocksupplier - ms - Mb
blockviewed - ms 0.25 Mb
homefeatured - ms - Mb
sekeywords - ms 0.25 Mb
statsdata - ms 0.50 Mb
mailalerts - ms - Mb
themeconfigurator - ms 0.25 Mb
blockstore - ms - Mb
homeslider - ms - Mb
blocksearch - ms 0.25 Mb
blocklanguages - ms - Mb
blockcms - ms 0.25 Mb
blockcategories - ms - Mb
blockcart - ms 0.50 Mb
blockbestsellers - ms - Mb
blockcontact - ms - Mb
blockcontactinfos - ms - Mb
blockpaymentlogo - ms - Mb
blockmyaccountfooter - ms - Mb
blockmyaccount - ms 0.25 Mb
blockmanufacturer - ms - Mb
socialsharing - ms 0.25 Mb
29 modules 70 ms 5.00 Mb

Stopwatch SQL - 164 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "displayPayment" AND h.`name` != "displayPaymentEU") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.`id_shop` = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
3.9 621 Yes Yes /classes/Hook.php:355
SELECT SQL_NO_CACHE p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`,
pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, image_shop.`id_image` id_image, il.`legend`, m.`name` AS manufacturer_name,
product_shop.`date_add` > "2022-06-13" as new,
product_attribute_shop.minimal_quantity AS product_attribute_minimal_quantity, IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute
FROM `ps_product` p
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_lang` `pl` ON 
p.`id_product` = pl.`id_product`
AND pl.`id_lang` = 2 AND pl.id_shop = 1 
LEFT JOIN `ps_image_shop` `image_shop` ON image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=1
LEFT JOIN `ps_image_lang` `il` ON image_shop.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_manufacturer` `m` ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop=1
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = p.id_product AND stock.id_product_attribute = 0 AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
WHERE (product_shop.`active` = 1) AND (product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog")) AND (product_shop.`date_add` > "2022-06-13") AND (EXISTS(SELECT 1 FROM `ps_category_product` cp
JOIN `ps_category_group` cg ON (cp.id_category = cg.id_category AND cg.`id_group` = 1)
WHERE cp.`id_product` = p.`id_product`))
ORDER BY product_shop.`date_add` DESC
LIMIT 8
2.8 2 /classes/Product.php:2343
CREATE TEMPORARY TABLE ps_cat_restriction ENGINE=MEMORY
SELECT DISTINCT cp.id_product, p.id_manufacturer, product_shop.condition, p.weight FROM ps_category c
STRAIGHT_JOIN ps_category_product cp ON (c.id_category = cp.id_category AND
c.nleft >= 20
AND c.nright <= 21
AND c.active = 1)
STRAIGHT_JOIN ps_product_shop product_shop ON (product_shop.id_product = cp.id_product
AND product_shop.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN ps_product p ON (p.id_product=cp.id_product)
WHERE product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog")
2.5 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:2142
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
2.3 1260 /classes/Configuration.php:148
SELECT SQL_NO_CACHE pa.`id_product`, a.`color`, pac.`id_product_attribute`, 0 qty, a.`id_attribute`, al.`name`, IF(color = "", a.id_attribute, color) group_by
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
JOIN `ps_product_attribute_combination` pac ON (pac.`id_product_attribute` = product_attribute_shop.`id_product_attribute`)
JOIN `ps_attribute` a ON (a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`)
JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 2)
JOIN `ps_attribute_group` ag ON (a.id_attribute_group = ag.`id_attribute_group`)
WHERE pa.`id_product` IN (41,60,61,63,64) AND ag.`is_color_group` = 1
GROUP BY pa.`id_product`, a.`id_attribute`, `group_by`
ORDER BY a.`position` ASC;
2.1 48 Yes Yes /classes/Product.php:3466
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 14) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
1.8 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE s.*
FROM `ps_scene_category` sc
LEFT JOIN `ps_scene` s ON (sc.id_scene = s.id_scene)
INNER JOIN ps_scene_shop scene_shop
ON (scene_shop.id_scene = s.id_scene AND scene_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_scene_lang` sl ON (sl.id_scene = s.id_scene)
WHERE sc.id_category = 14
AND sl.id_lang = 2 AND s.active = 1
ORDER BY sl.name ASC
1.8 1 Yes /classes/Scene.php:226
SELECT SQL_NO_CACHE p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) AS quantity, IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute, 0) AS id_product_attribute,
product_attribute_shop.minimal_quantity AS product_attribute_minimal_quantity, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`available_now`,
pl.`available_later`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`, pl.`meta_title`, pl.`name`, image_shop.`id_image` id_image,
il.`legend` as legend, m.`name` AS manufacturer_name, cl.`name` AS category_default,
DATEDIFF(product_shop.`date_add`, DATE_SUB("2022-07-03 00:00:00",
INTERVAL 20 DAY)) > 0 AS new, product_shop.price AS orderprice
FROM `ps_category_product` cp
LEFT JOIN `ps_product` p
ON p.`id_product` = cp.`id_product`
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1) LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` product_attribute_shop
ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = p.id_product AND stock.id_product_attribute = 0 AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (product_shop.`id_category_default` = cl.`id_category`
AND cl.`id_lang` = 2 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl
ON (p.`id_product` = pl.`id_product`
AND pl.`id_lang` = 2 AND pl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_image_shop` image_shop
ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il
ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image`
AND il.`id_lang` = 2)
LEFT JOIN `ps_manufacturer` m
ON m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`
WHERE product_shop.`id_shop` = 1
AND cp.`id_category` = 14 AND product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") ORDER BY cp.`position` ASC
LIMIT 0,12
1.8 5 /classes/Category.php:783
SELECT SQL_NO_CACHE s.*, sl.`description`
FROM `ps_supplier` s
LEFT JOIN `ps_supplier_lang` `sl` ON s.`id_supplier` = sl.`id_supplier` AND sl.`id_lang` = 2
INNER JOIN ps_supplier_shop supplier_shop
ON (supplier_shop.id_supplier = s.id_supplier AND supplier_shop.id_shop = 1)
WHERE (s.`active` = 1)
GROUP BY s.id_supplier
ORDER BY s.`name` ASC
1.7 1 Yes Yes /classes/Supplier.php:127
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'www.obalytrade.sk' OR su.domain_ssl = 'www.obalytrade.sk')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
1.7 1 Yes /classes/shop/Shop.php:334
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 41
ORDER BY f.position ASC
1.6 1 Yes /classes/Product.php:4454
SELECT SQL_NO_CACHE h.id_hook, h.name as h_name, title, description, h.position, live_edit, hm.position as hm_position, m.id_module, m.name, active
FROM `ps_hook_module` hm
STRAIGHT_JOIN `ps_hook` h ON (h.id_hook = hm.id_hook AND hm.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN `ps_module` as m ON (m.id_module = hm.id_module)
ORDER BY hm.position
1.4 266 /classes/Hook.php:236
SELECT SQL_NO_CACHE tr.*
FROM `ps_tax_rule` tr
JOIN `ps_tax_rules_group` trg ON (tr.`id_tax_rules_group` = trg.`id_tax_rules_group`)
WHERE trg.`active` = 1
AND tr.`id_country` = 37
AND tr.`id_tax_rules_group` = 1
AND tr.`id_state` IN (0, 0)
AND ('0' BETWEEN tr.`zipcode_from` AND tr.`zipcode_to`
OR (tr.`zipcode_to` = 0 AND tr.`zipcode_from` IN(0, '0')))
ORDER BY tr.`zipcode_from` DESC, tr.`zipcode_to` DESC, tr.`id_state` DESC, tr.`id_country` DESC
1.3 1 Yes /classes/tax/TaxRulesTaxManager.php:109
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 37) LIMIT 1
1.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE public_name
FROM `ps_attribute_group_lang` agl
LEFT JOIN `ps_layered_indexable_attribute_group` liag
ON liag.id_attribute_group = agl.id_attribute_group
WHERE indexable IS NULL OR indexable = 0
AND id_lang = 2
1.1 36 /modules/blocklayered/blocklayered.php:2721
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
1.1 38 Yes /classes/Dispatcher.php:452
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
1.1 1 /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*)
FROM ps_store s INNER JOIN ps_store_shop store_shop
ON (store_shop.id_store = s.id_store AND store_shop.id_shop = 1) LIMIT 1
1.1 1 /modules/blockstore/blockstore.php:94
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '0')
1.1 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1 0 /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE name
FROM `ps_feature_lang` fl
LEFT JOIN `ps_layered_indexable_feature` lif
ON lif.id_feature = fl.id_feature
WHERE indexable IS NULL OR indexable = 0
AND id_lang = 2
1 64 /modules/blocklayered/blocklayered.php:2731
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
1 1 Yes /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE t.name, counter AS times
FROM `ps_tag_count` pt
LEFT JOIN `ps_tag` t ON (t.id_tag = pt.id_tag)
WHERE pt.`id_group` = 1
AND pt.`id_lang` = 2 AND pt.`id_shop` = 1
ORDER BY times DESC
LIMIT 10
0.9 1 /classes/Tag.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE `id_guest`
FROM `ps_connections`
WHERE `id_guest` = 1712954
AND `date_add` > '2022-07-03 22:46:00'
AND id_shop IN (1) 
ORDER BY `date_add` DESC LIMIT 1
0.9 1 Yes /classes/Connection.php:138
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
0.8 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.8 1 /classes/shop/Shop.php:203
SELECT SQL_NO_CACHE data FROM `ps_layered_friendly_url` WHERE `url_key` = 'b6a9a37096e4deb3e974cd1fcf2068eb' LIMIT 1
0.8 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:1722
SELECT SQL_NO_CACHE id_required_field, object_name, field_name
FROM ps_required_field
0.7 1 /classes/ObjectModel.php:1376
SELECT SQL_NO_CACHE type, id_value, filter_show_limit, filter_type FROM ps_layered_category
WHERE id_category = 14
AND id_shop = 1
GROUP BY `type`, id_value ORDER BY position ASC
0.7 1 Yes Yes /modules/blocklayered/blocklayered.php:2128
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(left_column, default_left_column) as left_column, IFNULL(right_column, default_right_column) as right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON (t.id_theme = tm.id_theme)
LEFT JOIN ps_meta m ON (m.id_meta = tm.id_meta)
WHERE t.id_theme =1 AND m.page = "category" LIMIT 1
0.7 1 /classes/Theme.php:275
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 41
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.6 1 /classes/SpecificPrice.php:198
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE `from` BETWEEN '2022-07-03 00:00:00' AND '2022-07-03 23:59:59' LIMIT 1
0.6 1 /classes/SpecificPrice.php:302
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias`
0.6 86 /classes/Hook.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.6 1 /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` IN (0, 41) AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.6 3 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('1712954', '10', '65935569', '', '1', '1', '2022-07-03 23:16:35')
0.6 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_tax` a
WHERE (a.`id_tax` = 1) LIMIT 1
0.6 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_themeconfigurator`
WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 2
AND hook = 'left' AND active = 1
ORDER BY item_order ASC
0.6 14 Yes /modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php:376
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_tax_lang`
WHERE `id_tax` = 1
0.6 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.id_lang, cl.name, cl.description, cl.link_rewrite, cl.meta_title, cl.meta_keywords, cl.meta_description
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND `id_lang` = 2 AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON (cg.`id_category` = c.`id_category`)
WHERE `id_parent` = 14
AND `active` = 1
AND cg.`id_group` =1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY `level_depth` ASC, category_shop.`position` ASC
0.6 1 Yes Yes /classes/Category.php:658
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_image_type`
0.6 9 /classes/ImageType.php:143
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group_lang`
WHERE `id_group` = 1
0.6 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_page`
FROM `ps_page`
WHERE `id_page_type` = 7 AND `id_object` = 14 LIMIT 1
0.6 1 /classes/Page.php:77
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` IN (0, 61) AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.6 3 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='11ace31c2a532335ec5e457cb91b361f' AND cache_id="blocksearch-top|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.6 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.6 69 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.5 5 /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` IN (0, 63) AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.5 3 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|41|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` IN (0, 60) AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.5 3 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 41 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.5 0 /classes/GroupReduction.php:149
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_category, cl.name, cl.link_rewrite
FROM ps_category c
LEFT JOIN ps_category_lang cl ON (cl.id_category = c.id_category AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE c.nleft <= 20
AND c.nright >= 21
AND c.nleft >= 2
AND c.nright <= 25
AND cl.id_lang = 2
AND c.active = 1
AND c.level_depth > 1
ORDER BY c.level_depth ASC
0.5 16 Yes /classes/Tools.php:1306
SELECT SQL_NO_CACHE ctg.`id_group`
FROM ps_category_group ctg
WHERE ctg.`id_category` = 14 AND ctg.`id_group` = 1 LIMIT 1
0.5 1 /classes/Category.php:1309
SELECT SQL_NO_CACHE id_page_type
FROM ps_page_type
WHERE name = 'category' LIMIT 1
0.5 1 /classes/Page.php:97
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 37, 4, 0) + IF (`id_currency` = 1, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` IN (0, 64) AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.5 3 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` c
INNER JOIN ps_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 AND c.`active` = 1 ORDER BY `name` ASC
0.5 1 Yes /classes/Currency.php:231
ALTER TABLE ps_cat_restriction ADD PRIMARY KEY (id_product),
ADD KEY `id_manufacturer` (`id_manufacturer`,`id_product`) USING BTREE,
ADD KEY `condition` (`condition`,`id_product`) USING BTREE,
ADD KEY `weight` (`weight`,`id_product`) USING BTREE
0.5 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:2148
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|64|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.5 1 /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 60) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT `id_product`) FROM `ps_specific_price` WHERE `id_product` != 0 LIMIT 1
0.4 25 /classes/SpecificPrice.php:230
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 61) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 41) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|60|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 63) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_product`, `id_product_attribute`
FROM `ps_specific_price`
WHERE	`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 1) AND
`id_country` IN (0, 37) AND
`id_group` IN (0, 1) AND
`from_quantity` = 1 AND
`reduction` > 0
AND `id_customer` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2022-07-03 00:00:00' <= `to`)
0.4 1 /classes/SpecificPrice.php:479
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|63|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 61)
0.4 1 /classes/Product.php:2998
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(cp.`id_product`) AS total
FROM `ps_product` p
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_product` cp ON p.`id_product` = cp.`id_product`
WHERE cp.`id_category` = 14 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") AND product_shop.`active` = 1 LIMIT 1
0.4 5 /classes/Category.php:712
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|61|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('bf73d1f1a30553a17a0fd0d724cf6b5c',"blockspecials|20220703|19|20220703|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 64) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('e3a1901aa5ea47cdaf25e199e3b1a29c',"blocktags|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('2f3fc376c9b3afa7b10197202d06b585',"blocknewproducts|20220703|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('f3122d9838deb63d72b46762648a2f01',"blockstore|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 61
ORDER BY f.position ASC
0.4 1 Yes /classes/Product.php:4454
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 61) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.3 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 60
ORDER BY f.position ASC
0.3 1 Yes /classes/Product.php:4454
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Currency.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Language.php:894
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 63
ORDER BY f.position ASC
0.3 1 Yes /classes/Product.php:4454
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='b2642428bb9d567815571d1bed234259' AND cache_id="blockcategories|1|1|37|14|1" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 2)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 2)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 64
ORDER BY f.position ASC
0.3 1 Yes /classes/Product.php:4454
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 41)
0.3 1 /classes/Product.php:2998
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='f8ab8417fc6744a88fe65366179106ab' AND cache_id="blockcategories|1|1|37|14|14|1" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 3) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Country.php:174
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 60)
0.3 1 /classes/Product.php:2998
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='2f3fc376c9b3afa7b10197202d06b585' AND cache_id="blocknewproducts|20220703|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='6f314282be143ddd8f4013371b42f3ec' AND cache_id="blockmyaccountfooter|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='f3122d9838deb63d72b46762648a2f01' AND cache_id="blockstore|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e' AND cache_id="productlist_colors|41|1|2" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 63)
0.3 1 /classes/Product.php:2998
SELECT SQL_NO_CACHE l.`id_lang`, c.`link_rewrite`
FROM `ps_category_lang` AS c
LEFT JOIN `ps_lang` AS l ON c.`id_lang` = l.`id_lang`
WHERE c.`id_category` = 14
AND l.`active` = 1
0.3 1 /classes/Category.php:1460
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 64)
0.3 1 /classes/Product.php:2998
SELECT SQL_NO_CACHE tr.*
FROM `ps_tax_rule` tr
JOIN `ps_tax_rules_group` trg ON (tr.`id_tax_rules_group` = trg.`id_tax_rules_group`)
WHERE trg.`active` = 1
AND tr.`id_country` = 37
AND tr.`id_tax_rules_group` = 0
AND tr.`id_state` IN (0, 0)
AND ('0' BETWEEN tr.`zipcode_from` AND tr.`zipcode_to`
OR (tr.`zipcode_to` = 0 AND tr.`zipcode_from` IN(0, '0')))
ORDER BY tr.`zipcode_from` DESC, tr.`zipcode_to` DESC, tr.`id_state` DESC, tr.`id_country` DESC
0.3 0 /classes/tax/TaxRulesTaxManager.php:109
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='a4c6d682934707240ca7cb53d2cae029' AND cache_id="blocktopmenu|1|1|37|category|14" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT `id_product` FROM `ps_specific_price` WHERE `id_product` != 0
0.3 25 /classes/SpecificPrice.php:238
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_themeconfigurator`
WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 2
AND hook = 'footer' AND active = 1
ORDER BY item_order ASC
0.3 14 Yes /modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php:376
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e' AND cache_id="productlist_colors|60|1|2" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='e9a741b07545ac67af00eaa123498c8a' AND cache_id="blockcontact|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 2) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 41 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Product.php:5033
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='bf73d1f1a30553a17a0fd0d724cf6b5c' AND cache_id="blockspecials|20220703|19|20220703|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'medium_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 61
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.2 1 /classes/SpecificPrice.php:198
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(*)
FROM ps_layered_category
WHERE id_category = 14
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:637
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 60) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.2 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='190a0523123463a16459895d01e08e95' AND cache_id="blockcms|2|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE nleft, nright, level_depth
FROM ps_category
WHERE id_category = 2 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Category.php:1477
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, IF(language_code = 'en-us', 0, LENGTH(language_code)) as found
FROM `ps_lang`
WHERE LEFT(`language_code`,2) = 'en'
ORDER BY found ASC LIMIT 1
0.2 1 Yes /classes/Language.php:719
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 61 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Product.php:5033
SELECT SQL_NO_CACHE cl.`link_rewrite`
FROM `ps_category_lang` cl
WHERE `id_lang` = 2
AND cl.id_shop = 1 
AND cl.`id_category` = 2 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Category.php:1054
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|41|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='79cbbc7599d149fe47fcc4196e155e8a' AND cache_id="blockcontactinfos|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE nleft, nright, level_depth
FROM ps_category
WHERE id_category = 14 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Category.php:1477
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e' AND cache_id="productlist_colors|64|1|2" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e' AND cache_id="productlist_colors|63|1|2" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `name`, `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`, `description`
FROM `ps_category_lang` cl
WHERE cl.`id_lang` = 2
AND cl.`id_category` = 14 AND cl.id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Meta.php:291
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('f3122d9838deb63d72b46762648a2f01',"blockstore|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 41) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.2 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'category_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 63
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.2 1 /classes/SpecificPrice.php:198
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 60
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.2 1 /classes/SpecificPrice.php:198
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 64
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.2 1 /classes/SpecificPrice.php:198
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 2
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 61 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.2 0 /classes/GroupReduction.php:149
SELECT SQL_NO_CACHE data FROM `ps_layered_friendly_url` WHERE `url_key` = '857a768042ab6bf83f60bc1b0b465928' LIMIT 1
0.2 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:1722
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e' AND cache_id="productlist_colors|61|1|2" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE `to` BETWEEN '2022-07-03 00:00:00' AND '2022-07-03 23:59:59' LIMIT 1
0.2 1 /classes/SpecificPrice.php:306
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='e3a1901aa5ea47cdaf25e199e3b1a29c' AND cache_id="blocktags|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='190a0523123463a16459895d01e08e95' AND cache_id="blockcms|0|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 64) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.2 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 63) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.2 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'm_scene_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_category_shop`
WHERE `id_category` = 14
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE data FROM `ps_layered_friendly_url` WHERE `url_key` = 'b6a9a37096e4deb3e974cd1fcf2068eb' LIMIT 1
0.2 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:1722
SELECT SQL_NO_CACHE data FROM `ps_layered_friendly_url` WHERE `url_key` = '86b5f08bf633455c3674fc56e5b6c4bf' LIMIT 1
0.2 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:1722
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_group_shop`
WHERE `id_group` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 60 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.2 0 /classes/GroupReduction.php:149
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 63 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Product.php:5033
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 60 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Product.php:5033
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='template' LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:142
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 64 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Product.php:5033
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_group`
WHERE `id_group` = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Group.php:133
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|60|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('e3a1901aa5ea47cdaf25e199e3b1a29c',"blocktags|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|64|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('2f3fc376c9b3afa7b10197202d06b585',"blocknewproducts|20220703|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|61|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('d6ca951bca29011ee5fb1d030fe8aa5e',"productlist_colors|63|1|2","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'home_default' LIMIT 1
0.2 1 /classes/Image.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 64 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.2 0 /classes/GroupReduction.php:149
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 63 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.2 0 /classes/GroupReduction.php:149
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS ps_cat_restriction
0.2 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:2132
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('bf73d1f1a30553a17a0fd0d724cf6b5c',"blockspecials|20220703|19|20220703|1|1|37","", FROM_UNIXTIME(1656882995))
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE data FROM `ps_layered_friendly_url` WHERE `url_key` = '86b5f08bf633455c3674fc56e5b6c4bf' LIMIT 1
0.2 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:1722
SELECT SQL_NO_CACHE data FROM `ps_layered_friendly_url` WHERE `url_key` = '857a768042ab6bf83f60bc1b0b465928' LIMIT 1
0.2 1 /modules/blocklayered/blocklayered.php:1722

Doubles

10
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"productlist_colors|XX|XX|XX","", FROM_UNIXTIME(XX))
6
SELECT data FROM `ps_layered_friendly_url` WHERE `url_key` = XX LIMIT XX
5
SELECT product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,XX) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = XX)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = XX)
WHERE (p.`id_product` = XX)
5
							SELECT `id_tax_rules_group`
							FROM `ps_product_shop`
							WHERE `id_product` = XX AND id_shop=XX LIMIT XX
5
SELECT SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = XX) AND (id_product_attribute = XX) AND (id_shop = XX) AND (id_shop_group = XX) LIMIT XX
5
SELECT UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
							WHERE `template_hash`=XX AND cache_id="productlist_colors|XX|XX|XX" AND compile_id="" LIMIT XX
5
				SELECT name, value, pf.id_feature
				FROM ps_feature_product pf
				LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = XX)
				LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = XX)
				LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = XX)
				 INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
		ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = XX)
				WHERE pf.id_product = XX
				ORDER BY f.position ASC
5
			SELECT `reduction`
			FROM `ps_product_group_reduction_cache`
			WHERE `id_product` = XX AND `id_group` = XX LIMIT XX
5
			SELECT *, ( IF (`id_group` = XX, XX, XX) + IF (`id_country` = XX, XX, XX) + IF (`id_currency` = XX, XX, XX) + IF (`id_shop` = XX, XX, XX) + IF (`id_customer` = XX, XX, XX)) AS `score`
				FROM `ps_specific_price`
				WHERE
        `id_shop` IN (XX, XX) AND
        `id_currency` IN (XX, XX) AND
        `id_country` IN (XX, XX) AND
        `id_group` IN (XX, XX) AND `id_product` IN (XX, XX) AND `id_customer` = XX AND `id_product_attribute` = XX AND `id_cart` = XX AND (`from` = 'XX-XX-XX XX:XX:XX' OR 'XX-XX-XX XX:XX:XX' >= `from`) AND (`to` = 'XX-XX-XX XX:XX:XX' OR 'XX-XX-XX XX:XX:XX' <= `to`)
				AND IF(`from_quantity` > XX, `from_quantity`, XX) <= XX ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT XX
5
				SELECT `priority`, `id_specific_price_priority`
				FROM `ps_specific_price_priority`
				WHERE `id_product` = XX
				ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT XX
5
SELECT *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = XX
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_product` = XX) AND (b.`id_shop` = XX) LIMIT XX
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"blockstore|XX|XX|XX","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"blocknewproducts|XX|XX|XX|XX","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
SELECT UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
							WHERE `template_hash`=XX AND cache_id="blockcms|XX|XX|XX|XX" AND compile_id="" LIMIT XX
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"blockspecials|XX|XX|XX|XX|XX|XX","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
			SELECT nleft, nright, level_depth
			FROM ps_category
			WHERE id_category = XX LIMIT XX
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"blocktags|XX|XX|XX","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
				SELECT tr.*
				FROM `ps_tax_rule` tr
				JOIN `ps_tax_rules_group` trg ON (tr.`id_tax_rules_group` = trg.`id_tax_rules_group`)
				WHERE trg.`active` = XX
				AND tr.`id_country` = XX
				AND tr.`id_tax_rules_group` = XX
				AND tr.`id_state` IN (XX, XX)
				AND ('XX' BETWEEN tr.`zipcode_from` AND tr.`zipcode_to`
					OR (tr.`zipcode_to` = XX AND tr.`zipcode_from` IN(XX, 'XX')))
				ORDER BY tr.`zipcode_from` DESC, tr.`zipcode_to` DESC, tr.`id_state` DESC, tr.`id_country` DESC
2
SELECT *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = XX
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = XX
WHERE (a.`id_category` = XX) AND (b.`id_shop` = XX) LIMIT XX

Tables stress

19 product_shop
18 smarty_lazy_cache
14 product
10 specific_price
8 product_attribute_shop
8 category_lang
7 category
7 stock_available
7 product_lang
6 feature_lang
6 layered_friendly_url
5 image_type
5 product_group_reduction_cache
5 category_shop
5 specific_price_priority
5 feature
5 lang
5 feature_product
5 feature_shop
5 feature_value_lang
4 currency_shop
4 category_product
4 shop
4 hook
4 lang_shop
4 shop_url
3 category_group
3 currency
3 theme
3 module
3 module_shop
2 smarty_last_flush
2 tax_rules_group
2 group
2 configuration
2 shop_group
2 image_lang
2 image_shop
2 country
2 tax_rule
2 themeconfigurator
2 hook_alias
2 meta
2 layered_category
2 hook_module
2 manufacturer
2 group_shop
1 tax_lang
1 attribute_lang
1 required_field
1 supplier_shop
1 connections
1 page_type
1 page
1 supplier_lang
1 supplier
1 product_attribute_combination
1 attribute
1 tax
1 attribute_group
1 product_attribute
1 attribute_group_lang
1 theme_meta
1 group_lang
1 scene_category
1 meta_lang
1 module_group
1 configuration_lang
1 country_lang
1 country_shop
1 scene
1 scene_shop
1 store
1 store_shop
1 tag_count
1 layered_indexable_feature
1 layered_indexable_attribute_group
1 scene_lang
1 hook_module_exceptions
1 tag

ObjectModel instances

NameInstancesSource
Category 6 /controllers/front/CategoryController.php [99]
/classes/Link.php [177]
/modules/blocklayered/blocklayered.php [2120]
/modules/blockcategories/blockcategories.php [193]
/classes/Link.php [177]
/classes/Link.php [177]
Product 5 /classes/Link.php [104]
/classes/Link.php [104]
/classes/Link.php [104]
/classes/Link.php [104]
/classes/Link.php [104]
Address 2 /classes/Product.php [2937]
/classes/Product.php [4404]
Language 2 /config/config.inc.php [195]
/classes/Tools.php [498]
Country 2 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/FrontController.php [279]
Connection 1 /modules/statsdata/statsdata.php [142]
Guest 1 /modules/statsdata/statsdata.php [104]
Tax 1 /classes/tax/TaxRulesTaxManager.php [115]
Group 1 /classes/Cart.php [184]
Currency 1 /classes/Tools.php [615]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [518]
Customer 1 /config/config.inc.php [221]
Shop 1 /config/config.inc.php [114]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [348]

Included Files

#Filename
1/index.php
2/config/config.inc.php
3/config/defines.inc.php
4/config/settings.inc.php
5/config/autoload.php
6/config/alias.php
7/classes/PrestaShopAutoload.php
8/cache/class_index.php
9/config/bootstrap.php
10/Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11/Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12/Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13/classes/controller/Controller.php
14/classes/ObjectModel.php
15/Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16/classes/db/Db.php
17/classes/Tools.php
18/classes/Context.php
19/classes/shop/Shop.php
20/classes/db/DbPDO.php
21/classes/Configuration.php
22/classes/Validate.php
23/classes/cache/Cache.php
24/Adapter/Adapter_EntityMapper.php
25/classes/db/DbQuery.php
26/classes/Theme.php
27/config/defines_uri.inc.php
28/tools/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php
29/classes/Language.php
30/classes/Country.php
31/classes/PrestaShopCollection.php
32/classes/shop/ShopGroup.php
33/classes/Cookie.php
34/classes/Rijndael.php
35/config/smarty.config.inc.php
36/tools/smarty/Smarty.class.php
37/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
38/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
39/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
40/tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
41/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
42/tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
43/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
44/classes/SmartyCustom.php
45/config/smartyfront.config.inc.php
46/classes/Customer.php
47/classes/Group.php
48/classes/Link.php
49/classes/shop/ShopUrl.php
50/classes/Dispatcher.php
51/classes/Hook.php
52/tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
53/config/db_slave_server.inc.php
54/controllers/front/CategoryController.php
55/classes/controller/FrontController.php
56/classes/Category.php
57/themes/default-bootstrap/lang/sk.php
58/classes/Currency.php
59/classes/Cart.php
60/classes/CartRule.php
61/classes/Meta.php
62/classes/Product.php
63/classes/webservice/WebserviceRequest.php
64/classes/Media.php
65/classes/Scene.php
66/classes/module/Module.php
67/modules/socialsharing/socialsharing.php
68/classes/Translate.php
69/modules/socialsharing/translations/sk.php
70/modules/blockbestsellers/blockbestsellers.php
71/modules/blockbestsellers/translations/sk.php
72/modules/blockcart/blockcart.php
73/modules/blockcart/translations/sk.php
74/modules/blockcategories/blockcategories.php
75/modules/blockcategories/translations/sk.php
76/modules/blocklanguages/blocklanguages.php
77/modules/blocklanguages/translations/sk.php
78/modules/blocklayered/blocklayered.php
79/modules/blocklayered/translations/sk.php
80/modules/blockcms/blockcms.php
81/modules/blockcms/BlockCMSModel.php
82/modules/blockcms/translations/sk.php
83/modules/blockcontact/blockcontact.php
84/modules/blockcontact/translations/sk.php
85/modules/blockcontactinfos/blockcontactinfos.php
86/modules/blockcontactinfos/translations/sk.php
87/modules/blockmanufacturer/blockmanufacturer.php
88/modules/blockmanufacturer/translations/sk.php
89/modules/blockmyaccount/blockmyaccount.php
90/modules/blockmyaccount/translations/sk.php
91/modules/blockmyaccountfooter/blockmyaccountfooter.php
92/modules/blockmyaccountfooter/translations/sk.php
93/modules/blocknewproducts/blocknewproducts.php
94/modules/blocknewproducts/translations/sk.php
95/modules/blockpaymentlogo/blockpaymentlogo.php
96/modules/blockpaymentlogo/translations/sk.php
97/modules/blocksearch/blocksearch.php
98/modules/blocksearch/translations/sk.php
99/modules/blockspecials/blockspecials.php
100/modules/blockspecials/translations/sk.php
101/modules/blockstore/blockstore.php
102/modules/blockstore/translations/sk.php
103/modules/blocksupplier/blocksupplier.php
104/modules/blocksupplier/translations/sk.php
105/modules/blocktags/blocktags.php
106/modules/blocktags/translations/sk.php
107/modules/blocktopmenu/blocktopmenu.php
108/modules/blocktopmenu/menutoplinks.class.php
109/modules/blocktopmenu/translations/sk.php
110/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.php
111/modules/blockuserinfo/translations/sk.php
112/modules/blockviewed/blockviewed.php
113/modules/blockviewed/translations/sk.php
114/modules/homeslider/homeslider.php
115/modules/homeslider/HomeSlide.php
116/modules/homeslider/translations/sk.php
117/modules/homefeatured/homefeatured.php
118/modules/homefeatured/translations/sk.php
119/modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php
120/modules/themeconfigurator/translations/sk.php
121/cache/smarty/compile/ed/f1/4b/edf14bf36e7308c5f3410c0866a18fba2a815e7c.file.hook.tpl.php
122/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_filter_handler.php
123/modules/mailalerts/mailalerts.php
124/modules/mailalerts/MailAlert.php
125/modules/mailalerts/translations/sk.php
126/cache/smarty/cache/blocksearch_top/1/1/37/81/1e/48/811e480a31ab298483468341b0852f9f7b11d8a3.blocksearch-top.tpl.php
127/Adapter/Adapter_AddressFactory.php
128/Adapter/Adapter_ProductPriceCalculator.php
129/Adapter/Adapter_Configuration.php
130/Core/Business/Core_Business_ConfigurationInterface.php
131/classes/Customization.php
132/cache/smarty/compile/2b/ba/01/2bba0198e9b9deab341777adb43904516884f537.file.blockcart.tpl.php
133/tools/smarty/plugins/modifier.replace.php
134/tools/smarty/plugins/function.counter.php
135/tools/minify_html/minify_html.class.php
136/cache/smarty/cache/blocktopmenu/1/1/37/category/14/f8/e2/82/f8e2827ed05efeaa55e81bc38ffdb9771b306830.blocktopmenu.tpl.php
137/cache/smarty/compile/19/e4/a3/19e4a3a885c41b15e15b9c8785a5d337fb98525c.file.blockuserinfo.tpl.php
138/modules/pagesnotfound/pagesnotfound.php
139/modules/pagesnotfound/translations/sk.php
140/modules/sekeywords/sekeywords.php
141/classes/module/ModuleGraph.php
142/modules/sekeywords/translations/sk.php
143/cache/smarty/cache/blockcategories/1/1/37/14/14/1/83/d1/67/83d16745f633147b3a50d8d36c7e9ac71d31deba.blockcategories.tpl.php
144/cache/smarty/cache/blockcms/0/1/1/37/86/0b/ea/860beae00d2c460f46a5bf55a7b249c81d1aa88c.blockcms.tpl.php
145/classes/Combination.php
146/classes/stock/StockAvailable.php
147/classes/Image.php
148/classes/ImageType.php
149/classes/Address.php
150/classes/SpecificPrice.php
151/classes/Tag.php
152/classes/tax/Tax.php
153/classes/tax/TaxManagerFactory.php
154/classes/tax/TaxRulesTaxManager.php
155/classes/tax/TaxManagerInterface.php
156/classes/tax/TaxCalculator.php
157/classes/GroupReduction.php
158/classes/Feature.php
159/classes/Supplier.php
160/cache/smarty/cache/blockcategories/1/1/37/14/1/f9/be/da/f9bedaa162dc37b46a3f25b33f02758c8ec7123c.blockcategories_footer.tpl.php
161/cache/smarty/cache/blockcms/2/1/1/37/86/0b/ea/860beae00d2c460f46a5bf55a7b249c81d1aa88c.blockcms.tpl.php
162/cache/smarty/cache/blockmyaccountfooter/1/1/37/ff/84/14/ff841468ba36d060f362031b57015dcdd3b611bb.blockmyaccountfooter.tpl.php
163/cache/smarty/cache/blockcontactinfos/1/1/37/56/d5/bb/56d5bba249440bcf33d7eda84f84396c2035ef05.blockcontactinfos.tpl.php
164/modules/statsdata/statsdata.php
165/modules/statsdata/translations/sk.php
166/classes/Guest.php
167/classes/Connection.php
168/classes/Page.php
169/classes/ConnectionsSource.php
170/cache/smarty/compile/43/a7/7b/43a77b32e1ee5d058dc07452f74fbb5493ae7dd0.file.category.tpl.php
171/cache/smarty/compile/2f/b4/3f/2fb43fd5b819156c6a0944ac0ab250a2dcb2102e.file.errors.tpl.php
172/cache/smarty/compile/53/68/26/536826bceadc495ac0582dc11dff534645cfa04d.file.category-count.tpl.php
173/cache/smarty/compile/bb/c6/4b/bbc64be82c77d07fb74b8fce7570489b01270a15.file.product-sort.tpl.php
174/cache/smarty/compile/50/09/92/50099275c88dc6a765be005e50d703c13860558e.file.nbr-product-page.tpl.php
175/cache/smarty/compile/40/27/91/4027911a40e96e45910c50409b3c4c6833cfbe34.file.product-compare.tpl.php
176/cache/smarty/compile/af/1c/01/af1c010a844a87b18621babd8f08ac9ae1766ac6.file.pagination.tpl.php
177/cache/smarty/compile/2c/00/da/2c00daee9eee2e24cfe3997054c12a6dd21abad3.file.product-list.tpl.php
178/tools/smarty/plugins/function.math.php
179/cache/smarty/compile/6f/35/cc/6f35cc172be89a686e04379aa619cc0623a5a420.file.layout.tpl.php
180/cache/smarty/compile/e7/02/47/e702477c4ca6bc488bb836b5ea7f395fcc9af411.file.header.tpl.php
181/tools/smarty/plugins/function.implode.php
182/cache/smarty/compile/85/64/6f/85646fa56952bdf8e06c00d42801075d13fee07f.file.nav.tpl.php
183/cache/smarty/compile/54/3e/15/543e15ad113e8fd43b029a1598a2ebb9036dd4a2.file.blocklanguages.tpl.php
184/tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php
185/cache/smarty/cache/blockcontact/1/1/37/a0/89/81/a0898194ebc7ab7e60d379d06d7ef85125596a74.nav.tpl.php
186/cache/smarty/compile/25/a6/77/25a677dc41fa72e732aaf24b992614a32fe1c2fc.file.breadcrumb.tpl.php
187/tools/smarty/plugins/shared.mb_str_replace.php
188/cache/smarty/compile/1a/85/ed/1a85ed9bdf513aa164c7796cd32c9ca1db0a76b7.file.footer.tpl.php
189/cache/smarty/compile/59/32/d0/5932d0487f5a7c3498144760a2ac3d3a944b5e68.file.global.tpl.php
190/cache/smarty/compile/5c/4f/07/5c4f07f7437eb1ebb56045f96cb8dc026edc42ad.file.javascript.tpl.php
191/tools/js_minify/jsmin.php